Ankara Üniversitesi 159 Öğretim Üyesi Alacak
tekden site sağı sünnet
Haber
30 Haziran 2022 - Perşembe 08:21 Bu haber 8774 kez okundu
 
Ankara Üniversitesi 159 Öğretim Üyesi Alacak
Ankara Üniversitesi akademik birimlerinde açık bulunan kadrolara 159 Öğretim Üyesi alınacak.
RESMİ İLAN Haberi
Ankara Üniversitesi 159 Öğretim Üyesi Alacak

Profesörlük ve doçentlik kadrosuna başvuracakların Rektörlük Personel Daire Başkanlığına; Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların ise ilgili birimlere istenilen belgeleri 18 Temmuz 2022 tarihine kadar  şahsen teslim etmeleri gerekmektedi

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen Üniversitemiz akademik birimlerinde açık bulunan kadrolara 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör ve doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacaktır. Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların “Ankara Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atama ve Yükseltme Asgari Koşulları”nda belirtilen niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.
Adaylar;
-          Başvuru için asgari koşulları sağladığına ilişkin beyanname
-           Diplomalar (*)
-           Doçentlik belgesi (*)
-           Yabancı Dil Belgesi (*)
-           Özgeçmiş
-           Yayın Listesi (Profesör kadrosuna başvuranlar başlıca araştırma eserini belirteceklerdir.)
-           Fotoğraf (1 adet)
-           Bilimsel yayınlar, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, sanat eserleri, icra olunan eserler ve bunlara ilişkin doküman, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans bilim uzmanlığı çalışmaları, Üniversiteler veya Yüksek Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan eserleri ile birlikte Üniversitemiz Personel Bilgi Sistemi üzerinden çevrimiçi başvuru yoluyla müracaat edecek olup ilan başvuru adresi Personel Daire Başkanlığı web sayfasında duyurulacaktır.
Adaylar elektronik ortamda müracaat edecekleri başvuru dosyalarını hazırlarken “Akademik Personel Alımı Başvuru Ekranı Yardım Dokümanı” nda yer alan açıklamalara dikkat etmelidir.
Ayrıca; Profesörlük ve doçentlik kadrosuna başvuracakların; Rektörlük Personel Daire Başkanlığına; Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların ilgili birimlere çevrimiçi başvuru yapıldığına dair çevrimiçi başvuru sayfasından indirilecek Başvuru Formu’nun çıktısı ile birlikte bir dilekçe ve ekinde 1 takım dosya ile ilanın son başvuru tarihine kadar şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
1          - Başvuru süresi, ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi olan 28.06.2022 ve son başvuru tarihi olan 18.07.2022 tarihi mesai bitimine kadardır.
2          - Başvurularda anılan Kanun, Yönetmelik ve İlkelerde öngörülen koşulları yerine getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları işleme konulmayacaktır.
(*) e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge veya resmi kurumlarca onaylanmış belge

ANABİLİM DALI

UNVAN

ADET

AÇIKLAMALAR

DİL VE TARİH-COĞRAFYA
FAKÜLTESİ

Paleoantropoloji ABD

Profesör

1

Disiplinlerarası Adli Tıp ve Antik DNA ile Moleküler Antropoloji alanlarında çalışmaları olmak

Klasik Arkeoloji ABD

Doçent

1

Helenistik ve Roma Dönemi Mimarisi ve Heykeltıraşlığı konusunda çalışmaları olmak.

Klasik Arkeoloji ABD

Doçent

1

Antik dönem cam buluntuları üzerine çalışmaları olmak

Tarih Öncesi Arkeolojisi ABD

Dr.Öğr.Üyesi

1

Paleolitik Çağ Yontmataş tekno-tipolojileri (Alt-Orta
Paleolitik) konusunda çalışmaları olmak


Alman Dili ve Edebiyatı ABD


Dr.Öğr.Üyesi


1

Alman Dili ve Edebiyatı alanında lisans, yüksek lisans ve doktora yapmış; biçimbilim, karşılaştırmalı Türk- Alman edebiyatı ve kültürü konularında çalışmaları
olmak.

Hungaroloji ABD

Doçent

1

Macar edebiyatı ve kültür tarihi üzerine çalışmaları
olmak


İngiliz Dili ve Edebiyatı ABD


Dr.Öğr.Üyesi


1

Lisans ve lisansüstü eğitimini İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında yapmış, Ortaçağ İngiliz edebiyatı konusunda
çalışmaları olmak.

İtalyan Dili ve Edebiyatı ABD

Doçent

1

İtalyan Dili ve Edebiyatı alanında doçent unvanı almış,
20.yüzyıl İtalyan edebiyatı üzerine çalışmaları olmak

Bilgi ve Belge Yönetimi ABD

Dr.Öğr.Üyesi

1

Bilgi erişim ve bilgi arama davranışları konusunda
çalışmaları olmak


Türkiye Coğrafyası ABD


Doçent


1

Beşeri ve İktisadi Coğrafya bilim alanında doçent unvanı almış, arazi kullanımı ve cbs konularında
çalışmaları olmak

Uygulamalı Dilbilim ABD

Doçent

1

Dilbilim alanında doçent unvanı almış, Türk İşaret Dili
konusunda çalışmaları olmak


Hindoloji ABD


Doçent


1

Hindoloji programında doktora yapmış, Dünya Dilleri ve Edebiyatları-Hindoloji bilim alanında doçent unvanını
almış olmak

Bilim Tarihi ABD

Dr.Öğr.Üyesi

1

Bilim Tarihi alanında doktora yapmış, fizik tarihi
alanında çalışmaları olmak


Felsefe Tarihi ABD


Dr.Öğr.Üyesi (1)


1

Çağdaş siyaset felsefesi alanında doktora yapmış olmak. 2547 sayılı Kanun’un Ek 38.maddesi uyarınca belirlenen 20 kontenjan kapsamında atama
yapılabilecektir

Etnoloji ABD

Dr.Öğr.Üyesi

1

Halkbilimi alanında doktora yapmış, kültürel kimlik ile
turizm ve kültür ilişkisi konularında çalışmaları olmak

Toplumsal Yapı ve Değişme ABD

Dr.Öğr.Üyesi

1

Sosyoloji alanında doktora yapmış, göç ve sanat
sosyolojisi alanında çalışmaları olmak

Ortaçağ Tarihi ABD

Profesör

1

İlhanlı Devleti'nin askerî ve dinî yapısı üzerine
çalışmaları olmak

Genel Türk Tarihi ABD

Profesör

1

Safevi Devleti'nin siyasi ve sosyal tarihi ile ilgili
çalışmaları olmak


Yeniçağ Tarihi ABD


Dr.Öğr.Üyesi


1

Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı'nda doktora yapmış, Osmanlı sosyo-ekonomik tarihi ile ilgili çalışmaları
olmak

Yeni Türk Edebiyatı ABD

Dr.Öğr.Üyesi

1

Yeni Türk edebiyatı alanında roman, şiir ve tiyatro
türleri üzerine çalışmaları olmak

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

     


Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi ABD


Doçent (1)


1

Ortognatik Cerrahi, Alveol Yarığı, Temporomandibular Eklem Rahatsızlıklarının Konservatif & Cerrahi
Tedavisi" konularında çalışmış olmak.

Diş Hastalıkları ve Tedavisi ABD

Doçent (1)

1

Rezin restorasyonların gerçek zamanlı sitotoksisitesi
alanında çalışma yapmış olmak.

Pedodonti ABD

Profesör (1)

1

Molar keser hipomineralizasyonu konusunda çalışma
yapmış olmak.

EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

     


Eğitim Programları ve Öğretim ABD


Dr.Öğr.Üyesi


1

Eğitim Programları ve Öğretim alanında doktora yapmış, uluslararası eğitim programları konularında
çalışmaları olmak

Eğitim Psikolojisi ABD

Dr.Öğr.Üyesi

1

Eğitim Psikolojisi alanında doktora yapmış, kimlik
gelişimi ve ruh sağlığı konularında çalışmaları olmak


Eğitim Yönetimi ABD


Doçent


1

Eğitim Bilimleri (Eğitim Yönetimi) alanında doçent unvanı almış, eğitim ekonomisi, eğitim politikaları ve öğretmenlerin mesleki gelişimi konularında çalışmaları
olmak

Eğitimin, Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri ABD


Doçent


1

Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri alanında doktora yapmış, Eğitim Bilimleri (Eğitimin Sosyal ve Tarihi
Temelleri) alanında doçent unvanı almış olmak

Zihin Engellilerin Eğitimi ABD

Doçent

1

Özel Eğitim (Otistik Engelliler Eğitimi) alanında doçent
unvanı almış olmak

Zihin Engellilerin Eğitimi ABD

Dr.Öğr.Üyesi

1

Özel Eğitim alanında yüksek lisans ve doktora yapmış
olmak


Okul Öncesi Eğitimi ABD


Doçent


1

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanında doktora yapmış, Okul Öncesi Eğitimi alanında doçent unvanı almış ve okul öncesi dönemde sosyal davranış ve medya
konularında çalışmaları olmak


Okul Öncesi Eğitimi ABD


Dr.Öğr.Üyesi


1

Okul Öncesi Eğitimi alanında doktora yapmış, okul öncesi dönemde STEM yaklaşımı konusunda
çalışmaları olmak


Okul Öncesi Eğitimi ABD


Dr.Öğr.Üyesi


1

Çocukların sanal dünyadaki etkileşimleri, erken çocuklukta dijital okuryazarlık konularında çalışmaları
olmak


Sınıf Eğitimi ABD


Doçent


1

Eğitim Bilimleri (Eğitim Yönetimi) alanında doçent unvanı almış, öğretmen istihdamı ve okul bütçeleri
konusunda çalışmaları olmak


Sınıf Eğitimi ABD


Doçent


1

Kimya Eğitimi alanında doktora yapmış ve aynı alanda doçent unvanı almış, fen öğretimi alanında çalışmaları
olmak

Sınıf Eğitimi ABD

Dr.Öğr.Üyesi

1

Güzel Sanatlar Eğitimi alanında doktora yapmış,
eğitimde drama alanında çalışmaları olmak

ECZACILIK FAKÜLTESİ

     

Farmasötik Kimya ABD

Doçent

1

Eczacılık Fakültesi mezunu, Farmasötik Kimya
alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak


Analitik Kimya ABD


Profesör


1

Eczacılık Fakültesi mezunu, elektrokimyasal nanosensörler ile ilaç analizi ve DNA ilaç etkileşimleri
konusunda çalışmaları olmak


Analitik Kimya ABD


Doçent


1

Eczacılıkta Analitik Kimya alanında doçent unvanı almış, elektrokimyasal nanosensörler ve enzim
sensörleri konusunda çalışmaları olmak

FEN FAKÜLTESİ

     

Astrofizik ABD

Dr.Öğr.Üyesi (1)

1

Astrofizik alanında doktora yapmış, sıcak zonklayan
yıldızların özellikleri üzerine çalışmalar yapmış olmak

Botanik ABD

Profesör (2)

1

Biyoloji alanında doçent unvanı almış, mikoloji ve
mikoviroloji alanlarında çalışmaları olmak


Genel Biyoloji ABD


Doçent (2)


1

Hücre Biyolojisi alanında doçent unvanı almış, hasat sonrası patojenlere karşı antogonizm ve endemik bitkilerin antimikrobiyal etki mekanizmalarını elektron
mikroskobu ile açıklayan çalışmaları olmak


Moleküler Biyoloji ABD


Profesör (2)


1

Moleküler Genetik ve Hücre Biyolojisi alanında doçent unvanı almış, mikrobiyota kaynaklı biyotikler ve kök
hücre konularında çalışmaları olmak


Moleküler Biyoloji ABD


Dr.Öğr.Üyesi (1)


1

Biyoloji anabilim dalında doktora yapmış, termofilik mikroorganizmalar, mikrobiyal biyofilmler, oral
mikrobiyoloji alanlarında çalışmalar yapmış olmak

Zooloji ABD

Dr.Öğr.Üyesi

1

Biyoloji anabilim dalında doktora yapmış, ornitoloji
alanında çalışmaları olmak


Matematiksel Fizik ABD


Doçent (2)


1

Fizik Anabilim Dalında doktora yapmış, malzeme ve yarı iletkenler fiziği alanında doçent unvanı almış ve malzemelerin matematiksel modellemesi ve topolojik
etkileri üzerinde çalışmaları olmak

Nükleer Fizik ABD

Profesör (2)

1

Nükleer Fizik alanında doçent unvanı almış, ağır iyon
reaksiyonları alanında teorik çalışmaları olmak.


İstatistik Teorisi ABD


Dr.Öğr.Üyesi


1

İstatistik anabilim dalında doktora yapmış, dayanıklı parametre tahmini ve dayanıklı model seçimi
konularında çalışmaları olmak

Olasılık Teorisi ve Olasılık Süreçleri
ABD

Dr.Öğr.Üyesi

1

İstatistik anabilim dalında doktora yapmış, geometrik
süreçler alanında çalışmaları olmak


Yöneylem Araştırması ABD


Profesör (2)


1

İstatistik alanında doçent unvanı almış, istatistiksel analiz, esnek hesaplama ve yöneylem araştırması
alanlarında çalışmaları olmak


Yöneylem Araştırması ABD


Dr.Öğr.Üyesi


1

İstatistik anabilim dalında doktora yapmış, Genetik Algoritma alanında ve Tam ve Sansürlü örneklemler
için parametre tahmini alanında çalışmaları olmak

Analitik Kimya ABD

Dr.Öğr.Üyesi (1)

1

Kimya anabilim dalında doktora yapmış, spektroskopi
ve kromatografi alanlarında çalışmalar yapmış olmak


Fizikokimya ABD


Doçent (2)


1

Fiziksel Kimya alanında doçent unvanı almış, sonokimyasal sentez ve piroliz alanında çalışmaları
olmak


Organik Kimya ABD


Doçent (2)


1

Organik Kimya alanında doçent unvanı almış, organometalik kimya ve açilleme kinetiği alanlarında
çalışmaları olmak

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

     


Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım ABD


Doçent


1

Taşınabilir Kültür Varlıkları/Sanat Eserleri Restorasyonu ve Konservasyonu bilim/sanat alanından doçent unvanı almış, tekstil konservasyonu ve
müzecilik konularında çalışmaları olmak


Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım ABD


Dr.Öğr.Üyesi


1

Kimya alanında lisans, Arkeometri veya Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım alanlarında lisansüstü eğitim yapmış, inorganik malzeme konservasyonu
konusunda çalışmaları olmak

Temel Sanat Eğitimi ABD

Dr.Öğr.Üyesi

1

Güzel Sanatlar Eğitimi alanında doktora yapmış,
yaratıcı drama alanında çalışmaları olmak

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ

     

Ebelik ABD

Dr.Öğr.Üyesi

1

Halk Sağlığı Hemşireliği alanında doktora yapmış,
Ebelik alanında çalışmaları olmak

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği ABD


Doçent


1

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında doçent unvanı almış, Doğum ve Kadın Hastalıkları
Hemşireliği alanında çalışmaları olmak

Psikiyatri Hemşireliği ABD

Dr.Öğr.Üyesi

1

Hemşirelik alanında doktora yapmış, Psikiyatri
Hemşireliği alanında çalışmaları olmak

Psikiyatri Hemşireliği ABD

Dr.Öğr.Üyesi

1

Psikiyatri Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Hemşireliği ABD

Dr.Öğr.Üyesi

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında
doktora yapmış olmak

Halk Sağlığı Hemşireliği ABD

Dr.Öğr.Üyesi

1

Hemşirelik alanında doktora yapmış, Halk Sağlığı
Hemşireliği alanında çalışmaları olmak

Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği ABD

Dr.Öğr.Üyesi

1

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora
yapmış olmak

HUKUK FAKÜLTESİ

     

Milletlerarası Hukuk ABD

Profesör

1

Hukuk Fakültesi mezunu, Milletlerarası Hukuk alanında
doçent unvanı almış olmak

Milletlerarası Hukuk ABD

Dr.Öğr.Üyesi

1

Hukuk Fakültesi mezunu, Milletlerarası Hukuk alanında
doktora yapmış olmak


Anayasa Hukuku ABD


Doçent


1

Hukuk Fakültesi mezunu, Anayasa Hukuku alanında doktora yapmış ve aynı alanda doçent unvanı almış
olmak

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku
ABD

Dr.Öğr.Üyesi

1

Hukuk Fakültesi mezunu, Ceza Hukuku alanında
doktora yapmış olmak

Hukuk Tarihi ABD

Profesör

1

Hukuk Fakültesi mezunu, Hukuk Tarihi alanında doçent
unvanı almış olmak

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

     


Bilgisayar Bilimleri ABD


Dr.Öğr.Üyesi


1

Bilgisayar Mühendisliği bölümü lisans mezunu, Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalında doktora yapmış ve doğal dil işleme ve makine öğrenmesi
konularında çalışmaları olmak


Bilgisayar Donanımı ABD


Dr.Öğr.Üyesi


1

Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalında doktora yapmış, Kriptografi, blokzinciri teknolojisi konularında
çalışmaları olmak


Bilgisayar Yazılımı ABD


Doçent


1

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans mezunu, Bilişim Sistemleri alanında yükseklisans ve doktora yapmış ve Blokzincir ve Derin öğrenme konularında çalışmaları
olmak


Enerji Mühendisliği ABD


Profesör


1

Fizik Mühendisliği bölümü lisans mezunu, manyetik malzemelerin kalorik uygulamaları konusunda
çalışmaları olmak


Fizik Mühendisliği ABD


Dr.Öğr.Üyesi


1

Fizik Mühendisliği bölümü lisans mezunu, Fizik Mühendisliği Anabilim dalında doktora yapmış ve
yüksek enerji fiziği konusunda çalışmaları olmak.

Fizik Mühendisliği ABD

Dr.Öğr.Üyesi

1

Fizik Mühendisliği Anabilim Dalında doktora yapmış,
deneysel fizik konusunda çalışmaları olmak


Uygulamalı Jeofizik ABD


Dr.Öğr.Üyesi


1

Jeofizik Mühendisliği lisans mezunu, Jeofizik Mühendisliği Anabilim Dalında doktora yapmış ve uygulamalı jeofizik yöntemlerde ters çözüm konusunda
çalışmaları olmak.


Jeoloji Mühendisliği ABD


Doçent


1

Jeoloji Mühendisliği lisans mezunu, Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalında doktora yapmış ve metalik maden
yatakları ve jeoistatistik konusunda çalışmaları olmak


Jeoloji Mühendisliği ABD


Doçent


1

Jeoloji Mühendisliği lisans mezunu, Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalında doktora yapmış ve uygulamalı jeolojide kaya ve şev duraylılığı konusunda çalışmaları
olmak


Gıda Mühendisliği ABD


Profesör


1

Gıda Mühendisliği lisans mezunu, Gıda Mühendisliği alanında doçent unvanı almış ve gıda atıkları ve bunlardan yenilenebilir enerji üretimi konularında
çalışmaları olmak

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

     

Beslenme ve Diyetetik ABD

Profesör

1

Beslenme ve Diyetetik alanında doçent unvanı almış,
klinik beslenme konusunda çalışmaları olmak

Çocuk Gelişimi ABD

Profesör

1

Çocuk Gelişimi alanında doçent unvanı almış, risk
altındaki çocuklar konusunda çalışmaları olmak

Odyoloji ABD

Dr.Öğr.Üyesi

1

Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları alanında doktora
yapmış olmak

Ortez - Protez ABD

Doçent

1

Ortez ve Protez alanında kullanılan sensörlerle ilgili
çalışmaları olmak


Sağlık Yönetimi ABD


Profesör


1

Sağlık Kurumları Yönetimi alanında doktora yapmış, Sağlık Kurumları Yönetimi bilim alanından doçent
unvanı almış olmak

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

     


Hareket ve Antrenman Bilimleri ABD


Dr.Öğr.Üyesi


1

Antrenörlük Eğitimi Bölümü lisans, Hareket ve Antrenman Bilimleri alanında yüksek lisans, Spor Bilimleri alanında doktora yapmış ve sporda yüksek
şiddetli interval antrenmanları üzerine çalışmaları olmak


Spor Sağlık Bilimleri ABD


Dr.Öğr.Üyesi


1

Antrenörlük Eğitimi Bölümü lisans, Spor Sağlık Bilimleri alanında yüksek lisans, Spor Bilimleri alanında doktora yapmış, sporda besinsel ergojenik destekler
konularında çalışmaları olmak

Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi ABD

Doçent

1

Spor Bilimleri alanında doçent unvanı almış, spor
pedagojisi alanında çalışmaları olmak


Spor Yönetim Bilimleri ABD


Doçent


1

Spor Bilimleri alanında doçent unvanı almış, spor
işletmeciliği ve spor pazarlaması alanında çalışmaları olmak

Spor Yönetim Bilimleri ABD

Dr.Öğr.Üyesi

1

Spor Yönetimi alanında lisans ve yükseklisans, Beden
Eğitimi ve Spor alanında doktora yapmış olmak.

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

     


Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi ABD


Doçent


1

Doktora ve doçentlik unvanını sosyoloji alanında almış, çalışma sosyolojisi ile çalışma sosyolojisi, suç ve
sosyal politika üzerine çalışmaları olmak

İktisat Politikası ABD

Profesör

1

Para politikası, enerji iktisadı konularında çalışmaları
olmak

İktisat Teorisi ABD

Doçent

1

Uluslararası finans, çevre ekonomisi ve iktisadi büyüme
alanlarında çalışmaları olmak


Sayısal Yöntemler ABD


Dr.Öğr.Üyesi


1

İşletme alanında lisans mezunu, aynı alanda yüksek lisans ve doktora yapmış, sayısal yöntemler alanında
çalışmaları olmak

Hukuk Bilimleri ABD

Profesör

1

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku alanında doktora
yapmış ve bu alanda doçent unvanı almış olmak

Kent, Çevre ve Yerel Yönetim Politikaları ABD


Doçent


1

Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları alanında doçent unvanı almış, konut hakkı ve konutun
finansallaşması alanlarında çalışmaları olmak

Uluslararası Siyaset ABD

Doçent

1

 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

     

Arap Dili ve Belagati ABD

Doçent

1

 

TIP FAKÜLTESİ

     

Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD

Dr.Öğr.Üyesi

1

Obstetrik anestezide en az 5 yıl süre ile çalışmış olmak
ve obstetrik jinekoloji ile ilgili araştırmaları olmak


Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD


Dr.Öğr.Üyesi


1

Karaciğer transplantasyon anestezisinde en az 5 yıllık
deneyimli ve major abdominal cerrahi, onkolojik cerrahi ve hava yolu konularında araştırmaları olmak

Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD

Dr.Öğr.Üyesi

1

Yoğun bakım ünitesinde en az 5 yıl süre ile çalışmış
olmak ve sepsis ile ilgili araştırmaları olmak


Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD


Dr.Öğr.Üyesi


1

En az 4 yıllık Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanı
olmak ve deneysel hayvan araştırmalarında sertifika sahibi ve deneyimli olmak

Beyin ve Sinir Cerrahisi ABD

Profesör

1

Pediatrik Nöroşirurji konusunda deneyimli ve klinik
anatomi alanında doktora yapmış olmak


Beyin ve Sinir Cerrahisi ABD


Doçent


1

Nöroendoskopi konusunda çalışma yapmış ve kranial ve spinal girişimlerde endoskopik teknikler konusunda
deneyim sahibi olmak


Beyin ve Sinir Cerrahisi ABD


Doçent


1

Robotik beyin cerrahisi uygulamaları ve transkranial doppler, kafa tabanı, vasküler ve minimal invaziv
cerrahi konularında deneyimli olmak


Beyin ve Sinir Cerrahisi ABD


Dr.Öğr.Üyesi


1

Hareket bozuklukları cerrahisi konusunda eğitim almış, Nöronavigasyon konusunda çalışma yapmış, Intraoperatif BT ve ultrasonografi konusunda deneyimli
olmak

Beyin ve Sinir Cerrahisi ABD

Dr.Öğr.Üyesi

1

Ağrı cerrahisi alanında ve Nöroonkoloji alanında
çalışmaları olmak

Genel Cerrahi ABD

Profesör

1

Kolorektal cerrahi ve minimal invaziv cerrahi alanında
deneyimli olmak

Ortopedi ve Travmatoloji ABD - El
Cerrahisi BD

Profesör

1

Omuz cerrahisi ve rekonstrüktif mikrocerrahi
alanlarında deneyimli olmak

Acil Tıp ABD

Profesör

1

Acil tıp uzmanı olmak ve klinik nörofizyoloji ve epilepsi
alanında deneyimli olmak

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD-
Çocuk Gastroenteroloji BD

Doçent

1

Çocuk Gastroenteroloji uzmanı olmak ve çocuklarda
karaciğer transplasyonu konusunda deneyimli olmak


Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD- Çocuk Metabolizma Hastalıkları BD


Profesör


1

Çocuk Metabolizma Hastalıkları uzmanı olmak ve kalıtsal metabolik hastalıklarda yoğun bakım süreci ve renal replasman tedavileri üzerine klinik, araştırma ve
eğitici deneyimine sahip olmak

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD -
Çocuk Romatolojisi BD

Profesör

1

Çocuk Romatolojisi-Nefrolojisi uzmanı olmak

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD - Neonatoloji BD


Doçent


1

Yeni doğanlarda kordon kanı kök hücreleri ve ekstrakorporeal membran oksijenizasyonu ile ilgili
akademik çalışmaları ve deneyimi olmak

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları ABD

Profesör

1

Bebek Ruh Sağlığı ve Otizm alanında deneyimli ve
çalışmalar yapmış olmak

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik
Mikrobiyoloji ABD

Profesör

1

Enfeksiyon immunolojisi alanında ve HIV/AIDS
konusunda deneyimli olmak

Göğüs Hastalıkları ABD

Profesör

1

Mesleksel astım konusunda akademik çalışmalar
yapmış ve deneyimli olmak

Halk Sağlığı ABD

Dr.Öğr.Üyesi

1

Halk Sağlığı uzmanı ve Epidemiyoloji yan dal uzmanı
olmak.

İç Hastalıkları ABD - Hematoloji BD

Profesör

1

Graft Versust Host Hastalığı ile ilgili uluslararası klinik
araştırmaları ve yayınları olmak

İç Hastalıkları ABD - Romatoloji BD

Dr.Öğr.Üyesi

1

Dahiliye uzmanı ve Romatoloji yan dal uzmanı olmak

İç Hastalıkları ABD - Tıbbi Onkoloji BD

Profesör

1

Tıbbi Onkoloji doçenti olmak ve ürogenital tümörler
konusunda yurt dışı deneyimi olmak.

İç Hastalıkları ABD - Genel Dahiliye
BD

Dr.Öğr.Üyesi

1

İç hastalıkları uzmanı olmak ve Acil Dahiliye
konusunda yurtdışı deneyimi olmak.

İç Hastalıkları ABD - Endokrinoloji ve Met.Hast. BD


Profesör


1

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları uzmanı olmak ve Nadir Metabolik Hastalıklar ile ilgili çalışmaları
olmak

Kardiyoloji ABD

Profesör

1

İleri Ekokardiyografi alanında çalışmış olmak

Kardiyoloji ABD

Profesör

1

İleri Elektrofizyoloji alanında sertifikasyonu ve deneyimi
olmak

Kardiyoloji ABD

Doçent

1

Kardiyoloji uzmanı olmak

Nükleer Tıp ABD

Profesör

1

FDG dışı siklotron ürünü kısa yarı ömürlü
radyofarmasotikler ile ilgili akademik çalışmaları olmak

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD

Profesör

1

Psikiyatrik bozukluklarda FNIRS görüntüleme
deneyimine sahip olmak.

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD

Profesör

1

Psikiyatrik rehabilitasyon deneyimi olmak


Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD


Dr.Öğr.Üyesi


1

Bir Üniversite Hastanesi'nde alanında en az 3 yıl deneyimli olmak ve FNIRS nörogörüntüleme alanında
çalışması olmak

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD

Dr.Öğr.Üyesi

1

Bir Üniversite Hastanesi'nde en az 3 yıl deneyimli
olmak ve yataklı psikoz servisinde çalışmış olmak


Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD


Dr.Öğr.Üyesi


1

Amatem sorumlu hekimi olarak çalışmış ve bağımlılık davranışının genetik etiyolojisi alanında araştırmaları
olmak


Biyofizik ABD


Profesör


1

Biyofizik alanında doktora yapmış ve kardiyak hücrelerde hücre içi pH dengesi hakkında çalışmaları
olmak

Fizyoloji ABD

Profesör

1

Moleküler nörofizyoloji konusunda çalışmaları ve yurt
dışı deneyimi olmak.

Radyoloji ABD

Doçent

1

Nonvasküler girişimsel radyoloji konusunda deneyimli
olmak

VETERİNER FAKÜLTESİ

     

Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi ABD


Profesör


1

İnek, koyun, kedi ve köpeklerde doğum, meme sağlığı, üreme ve üreme hastalıkları konusunda çalışmaları
olmak


Veterinerlik Doğum ve Jinekolojsi ABD


Doçent


1

İnek, koyun, kedi ve köpeklerde doğum, meme sağlığı, üreme ve üreme hastalıkları konusunda çalışmaları
olmak


Veterinerlik İç Hastalıkları ABD


Doçent


1

Veterinerlik iç hastalıkları alanında doçent unvanı almış, kedi ve köpeklerde kardiyoloji konusunda
çalışmaları olmak

Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikolojisi ABD


Profesör


1

Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri bilim alanında doçent unvanı almış ve biyoeşdeğerlik alanında çalışmaları
olmak


Veterinerlik Biyokimyası ABD


Profesör


1

Veteriner hekim olmak, veteriner temel bilimler alanında doçent unvanı almış olmak ve kanser
biyokimyası alanında çalışmaları olmak

Veterinerlik Zootekni ABD

Dr.Öğr.Üyesi

1

Veteriner Fakültesi mezunu olmak. Arıcılık ve
ipekböcekçiliği konularında eğitimi ve çalışmaları olmak

ZİRAAT FAKÜLTESİ

     

Bahçe Bitkileri ABD

Profesör

1

Zeytin yetiştiriciliği ve ıslahı alanında çalışmaları olmak

Bahçe Bitkileri ABD

Dr.Öğr.Üyesi

1

Meyvecilikte ileri muhafaza teknikleri konusunda
çalışmaları olmak


Entomoloji ABD


Profesör


1

Tarımsal zararlı böceklerde moleküler böcek fizyolojisi, böcek biyokimyası, böcek-patojen ilişkileri,
transkriptom, proteom ve RNA interferans uygulamaları konularında çalışmaları olmak


Entomoloji ABD


Dr.Öğr.Üyesi


1

Tarımsal zararlı akarlar; akarisit direnci, akarisit direncinin moleküler mekanizmaları ve transkriptom
uygulamaları konularında çalışmaları olmak

Su Ürünleri ABD

Profesör

1

Metabarkodlama, su ürünlerinde DNA barkodlama ve
çevresel DNA alanında çalışmaları olmak

Süt Teknolojisi ABD

Doçent

1

Süt teknolojisi alanında doktora yapmış, fonksiyonel süt
bileşenleri konusunda çalışmaları olmak


Süt Teknolojisi ABD


Dr.Öğr.Üyesi


1

Süt teknolojisi alanında doktora yapmış, süt ürünlerinde antimikrobiyel bileşenler kullanımı konusunda
çalışmaları olmak

Süt Teknolojisi ABD

Dr.Öğr.Üyesi

1

Süt teknolojisi alanında doktora yapmış, kurutulmuş süt
ürünleri konusunda çalışmaları olmak


Tarım İşletmeciliği ABD


Profesör


1

Tarım Ekonomisi alanında doçent unvanı almış,
ekonometrinin tarımsal uygulamaları ile ilgili çalışmaları olmak

Tarım Makinaları ABD

Profesör

1

Tarım Makinaları ve teknolojileri alanında hassas tarım
teknolojileri konusunda çalışmaları olmak

Tarım Makinaları ABD

Dr.Öğr.Üyesi

1

Tarım Makinaları ve Teknolojileri alanında hassas tarım
teknolojileri konusunda çalışmaları olmak

Tarla Bitkileri ABD

Dr.Öğr.Üyesi

1

Ziraat Fakültesi mezunu, tahıllar konusunda doktora
yapmış, Sitogenetik konusunda çalışmaları olmak


Biyometri ve Genetik ABD


Dr.Öğr.Üyesi


1

Ziraat Fakültesi Hayvansal Üretim Programı lisans mezunu, Zootekni Anabilim dalında doktora yapmış,
biyometri alanında çalışmaları olmak


Hayvan Yetiştirme ABD


Dr.Öğr.Üyesi


1

Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü lisans mezunu, Zootekni Anabilim dalında doktora yapmış, kanatlı hayvan yetiştirme ve alternatif kanatlı hayvan yetiştirme
alanında çalışmaları olmak

DEVLET KONSERVATUVARI

     


Bestecilik ASD


Doçent


1

Müzik Teori – Kompozisyon Sanat Dalı'nda lisans mezunu, Kompozisyon alanında sanatta yeterlik ve Müzik alanında doçent unvanı almış, Bestecilik
(Kompozisyon) alanında çalışmaları olmak


Çalgı ASD


Profesör


1

Piyano Sanat Dalı’nda Sanatta Yeterlik ve Müzik alanında doçent unvanı almış, hazırlanmış piyano ve string piyano konularında yazılı ve performansa dayalı
çalışmaları olmak


Çalgı ASD


Profesör


1

Piyano yorumculuğu alanında doçent unvanı almış,
piyano eğitimi, korrepetisyon ve şan-piyano dizileri üzerine çalışmaları olmak

HIZLANDIRICI TEKNOLOJİLERİ
ENSTİTÜSÜ

     


Hızlandırıcı Teknolojileri ABD


Profesör


1

Yüksek enerjili çarpıştırıcılarda üçlü bozon etkileşmeler
ile ilgili fenomenolojik ve simülasyon çalışmaları olmak ve CERN deneylerinde yer almak

BİYOTEKNOLOJİ ENST.

     


Biyoteknoloji ABD


Doçent


1

İlaç adayı moleküllerin biyolojik aktivitelerinin
belirlenmesi ve anti-kanser monoklonal antikor geliştirilmesi konularında çalışmaları olmak

KÖK HÜCRE ENSTİTÜSÜ

     


Kök Hücre ve Yenileyici Tıp ABD


Dr.Öğr.Üyesi


1

Moleküler biyoloji ve genetik programında doktora
yapmış ve kök hücre ve gelişim biyolojisi üzerinde çalışmaları olmak


(1)Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” in 8. maddesinin 7/ç fıkrasında belirtilen yabancı dil puanına sahip olmak
(2)Fen Fakültesi için ilan edilen doçent ve profesör kadrolarına müracaat edecek adayların ÜAK Doçentlik Başvuru Dilekçesini başvuru evrakı ile birlikte teslim etmeleri gerekmektedir.
 

 

Kaynak: Editör:
Etiketler: Ankara, Üniversitesi, 159, Öğretim, Üyesi, Alacak,
Yorumlar
Haber Yazılımı