Kayseri Büyükşehir Eriyes’te yine otel arsası satacak
tekden site sağı sünnet
Haber
23 Ekim 2022 - Pazar 11:19 Bu haber 5278 kez okundu
 
Kayseri Büyükşehir Eriyes’te yine otel arsası satacak
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Melikgazi ilçesi, Erciyes mahallesinde bulunan turizm tesis alanı (otel) arsasını, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile satacak. Büyükşehir Belediyesinin satışa çıkartacağı otel arsası için muammen bedel 15 milyon lira olarak duyuruldu.
RESMİ İLAN Haberi
Kayseri Büyükşehir Eriyes’te yine otel arsası satacak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı Erciyes'te otel arsasını satışa çıkardı. İşte otey satışı ile ilgili ilan;

İLAN
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 

Mülkiyeti Belediyemize ait, Melikgazi ilçesi, Erciyes Mahallesinde bulunan 8386 ada 2 parselde bulunan turizm tesis alanı (otel) arsası, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince yapılacak “Kapalı Teklif Usulü” ihale ile satılacaktır.

1-İhale 01/11/2022 Salı günü saat 14.00’da Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır.

2-İhale katılımcılarından istenecek belgeler: 

İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda istenilen belgelerin bulundurulması zorunludur:

a-2886 sayılı kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu 

b-Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekâbül eden satış değerleri esas alınır)  

c-Gerçek kişilerde ikametgâh ilmühaberi ve noter tasdikli imza beyannamesi. (üzerinde imza örneklerinin bulunduğu yeni alınan T.C. Kimlik Kartı, Pasaport vb. resmi kimliklerin ibrazı halinde imza beyannamesi istenmeyecektir.)

ç-Tüzel kişiliklerde bağlı oldukları oda kaydı.

d-Tüzel kişiliklerde noter tasdikli imza sirküleri.

e-Vekaleten katılınması halinde noter tasdikli vekaletname.

f-Şartname bedeli 1.000,00-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi.

g-2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname.

h-Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (c), (ç), (d), (g) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)         

3- Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4-Son müracaat tarihi 01/11/2022 Salı günü ihale saatinden evvel olup, müracaatlar Belediyemiz Encümen Başkanlığı’nın (İhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Kararlar Şube Müdürlüğü kalemine yapılacaktır.

Keyfiyet ilanen duyurulur.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                  

Mevkii     Ada     Parsel    M2        Muhammen Bedel     Geçici Teminat           Açıklama             :
Erciyes    8386      2       8957,96     15.000.000,00-TL       450.000,00-TL      Turizm Tesis (Otel) Alanı

 

Kaynak: Editör:
Etiketler: Kayseri, Büyükşehir, Eriyes’te, yine, otel, arsası, satacak,
Yorumlar
Haber Yazılımı